Strategi

Åbningen af DTU Learn for Life betyder, at der er igangsat et strategiarbejde, som skal lede frem til en ny og ambitiøs strategi for efteruddannelse og livslang læring.

Processen løber fra februar til september 2019 og forventes vedtaget af DTU’s direktion i efteråret 2019.